• Valentina Cáceres Monsalvez
  • Presidenta Comisión de Educación

  • Presidenta Comisión de Medioambiente y Crisis Climática

  • Vicepresidenta Comisión Social y de Integración

  • 722443535